Mẫu blogger Books Cart cool

Mẫu blogger Books Cart cool


SỰ MIÊU TẢ

Books Cart Blogger Template là một chủ đề blogspots được tạo thủ công duyên dáng được tạo riêng cho việc viết và bán các tác giả, blogger, nhà phê bình, nhà xuất bản, nhà phân phối sách, bất cứ ai có công việc liên quan đến viết và bán các dịch vụ liên quan đến sách. Nó được thực hiện hoàn hảo cho các nhà văn hoặc các blogger chuyên nghiệp. Chủ đề này có thiết kế thanh lịch, giao diện liền mạch với trải nghiệm người dùng tuyệt vời được xem xét. Books Cart cung cấp cho bạn tất cả hiệu sách hoặc nhà xuất bản sách có thể cần và đặt tất cả sức mạnh sáng tạo ngay trong tay bạn.

Demo: https://app.box.com/s/bpjstw9ip38zta3mj084q282ss7i8mng

Không có nhận xét nào